Välkommen till Opalkyrkan

Vi är Opalkyrkan, en grupp människor som har den kristna tron gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående. Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter. Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla - vår tro, i vars centrum Jesus Kristus finns.

Välkommen till oss!
hälsar pastor Fredrik Möller

Aktuellt

Våra samlingar och lokaler

Varmt välkommen att besöka oss! Som många vet är vi just nu i en mellanperiod där vi lämnat vår gamla byggnad och planerar för vårt nybygge.

Vår verksamhet är förlagd till vår lokal på Opalgatan 81, ingång från parkering/busshållplats "Opaltorget".

Du hittar mer info i vår kalender och under rubriken "Kontakt".


Följ med till Nya Opalkyrkan

På påskdagen (2016) firade vi vår sista gudstjänst i "gamla" Opalkyrkan. Hela Opaltorget skall förnyas och om ett par år kommer en helt ny kyrka stå klar.

Vi har skapat en webbplats för Nya Opalkyrkan där du kan få mer information om projektet och hur du eller ditt företag kan hjälpa oss under byggtiden. Välkommen in!


Hyra semesterbostad?

Hyr Din semesterbostad här i Göteborg och bidra till byggnationen av en ny Opalkyrka. Hyrespengen går oavkortat till byggkassan! För mer info maila till semesterbostad@opalkyrkan.se

Kalender

Söndag 20 augusti

10.00 GUDSTJÄNST
”Förklaringsberget.” Matt 17:1-13. Erik Wickstrand, Bo Hammerlid, David och Hilda Green. Nattvard.

Tisdag 22 augusti

19.00 Tisdagssamling
Inför Hans ansikte. Lovsång, bön och nattvard.

Onsdag 23 augusti

11.00 11-kaffe

Söndag 27 augusti

10.00 GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
”Pojken med fallandesjuka.” Matt 17:14-20. Fredrik Möller, Maria Riasatian, Malin och Samuel Fors m fl.

Tisdag 29 augusti

19.00 Tisdagssamling
Opalkyrkan – information och bön.

Onsdag 30 augusti

11.00 11-kaffe Plus
”Från J-A Hultman till Lasse Berghagen.” Alf-Göran Svensson.