Vad gör vi?

Varje vecka

Här följer en veckoplan över några av de grupper i Opalkyrkan som träffas regelbundet under terminerna. Under juni, juli och början av augusti är det sommaruppehåll för många av grupperna, men du är välkommen att besöka våra gudstjänster.

Tisdagar

19:00 Temasamlingar för församlingen och dess vänner. Se veckoprogram för mer info.

Onsdagar

11:00 11-kaffe
15:30-17:00 Konfirmationsundervisning
18:30-19:30 Mini-UV för barn i årskurs 1-2
18:30-19:30 UV-scout för barn i årskurs 3-6
18:30-19:30 Ledarscout för ungdomar i årskurs 7 och uppåt

Torsdagar

09:45-12:15 Personalsamling
13:30-16:00 Kaffe och bulle ute på Opaltorget
18:00-20:30 Jesus-kurs

Fredagar, jämna veckor

18:30-20:30 Fredagsklubben för barn i årskurs 4-6.
OBS: Samlingar endast jämna veckor.
20:00-23:00 Tonår för ungdomar i årskurs 7 och uppåt.
OBS: Samlingar endast jämna veckor.

Lördagar

17:30-20:00 Kaffe och bulle ute på Opaltorget

Söndagar

10:00, apr-sep
11:00, okt-mar
Gudstjänst samt söndagsskola för barn från 4 år

Mer info

UV-scout
Söndagsskolan