Vi människor är skapade för att tillbe Gud. Det är vårt främsta kall. Innan vi är kallade att göra någonting för Gud som hans tjänare, är vi kallade att vara i hans närhet och ge honom ära. Det finns ett tomrum i varje människa som bara Gud kan fylla, och när vi vänder oss i tillbedjan till honom, fyller han det med sin kärlek och ger oss den bekräftelse vi längtar efter. Verklig bekräftelse som inte världen kan ge, utan bara han som skapat oss, vet allt om oss, som bestämt vårt värde och kallar oss söner och döttrar.

Anledningen till vår tillbedjan hänger inte på våra känslor, utan på den eviga sanningen om vem Gud är (vår goda Pappa) och vad han gjort för oss (skänkt oss liv genom korset). Därför har vi alltid en anledning att tillbe Herren! Lovsången går bortom våra omständigheter. Vi har faktiskt en unik möjlighet här på jorden att välja att lovsjunga Gud trots att livet kan vara jobbigt. Den möjligheten har vi inte i himlen. Där kommer lovsång vara den enda naturliga responsen, eftersom vi kommer se Gud! I himlen pågår ständigt lovsång runt Guds tron. När vi ber orden ”låt din vilja ske, på jorden så som i himlen”, blir därför en direkt konsekvens att stämma in i den lovsången här och nu.

Man blir lik den man tillber. Det finns inget Gud skulle kunna vilja mer för oss än att vi blir mer lika honom. Därför skapade han oss till tillbedjare. Gemensam tillbedjan i kyrkan är fantastisk, och det sker någonting speciellt när vi samlas i Guds namn för att prisa Honom. Han lovar att vara just där. Men tillbedjan när det bara är du och Herren är också viktig. En sak är säker: den startar inte med dåligt samvete. Den startar med en inbjudan till närhet från Pappa Gud.

Jag vill uppmuntra dig att ta en stund denna veckan i din ensamhet. Sätt på en lovsång du tycker om och rikta ditt fokus mot Honom. Sjung med. Be med. Han lovar oss att om vi drar nära honom, så drar han nära oss (Jak 4:8).

Gud, väck passionen i våra hjärtan efter mer av dig!

Guds välsignelser över ditt liv i tiden som ligger framför!
//Rickard Berle