När jag vaknade idag scrollade jag lite Facebook och fick då se att musikern och sångaren Michael Jeff Johnson nyligen släppt en ny lovsång. Jag gick in på Spotify för att lyssna på den och den sången talade rakt till mitt hjärta. Jag tror den sången kan få tala till dig med. Sången heter “Stormens överman” och jag skrev ner texten.

STORMENS ÖVERMAN

När du säger “hopplöst”.
När du säger “jag ger upp nu”.
Talar han som talade till vinden,
rösten som fick vågorna att fly.
Lyssna till dom ord som förvandlar.
Lita på dom löften som du fått.
Det du ser är inte allt.

Han är med genom natten, när din själ står i brand.
När du bara ser vågen, håller du hans hand.

När du säger “hjälp mig”.
När du säger “jag sjunker nu”.
Talar han som talade till vinden,
vad du gör så fäst din blick på mig.
Lyssna till dom ord som förvandlar.
Lita på dom löften som du fått.
Det du ser är inte allt.

Han är med genom natten, när din själ står i brand.
När du bara ser vågen, håller du hans hand
.

Han är med dig i kaoset, som drev ut dig från land.
Han ska ta dig igenom, stormens överman.

När du känner tomhet.
När du tänker var finns hopp
När du tror att allt är slut.
När du tappat modet.
När du famlar blint omkring.
När du inte hittar ut.
Det du ser är inte allt.

Han är med genom natten, nr din själ står i brand.
När du bara ser vågen, håller du hans hand.

Han är med dig i kaoset, som drev ut dig från land.
Han ska ta dig igenom, stormens överman.
Han ska ta dig igenom, stormens överman.

I Bibeln i Johannesevangeliet 14:27 står det: ”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.”

Vi behöver inte bekymra oss över livets alla besvärligheter utan vi kan få lämna det hos Gud. Han vill fylla dig med sin frid. Han är med dig genom natten och han säger till oss att inte tappa modet. Att få påminna sig om orden ”det du ser är inte allt” ger mig hopp och en trygghet om att det kommer bli bättre. Gud får vara våra svarta nätters ljus. Vi behöver aldrig stå ensamma i vår kamp och vi får lita på de löften som han gett oss. 

I höstas gick min farfar bort. Det var jobbigt och tog ganska hårt på mig men då fick jag känna hur Gud var med mig i det. Du kanske också går igenom något jobbigt nu men tappa inte modet för Gud är med dig och han kommer inte att överge dig. Han vill fylla dig med sin frid. Gud är stormens överman och han kan ge dig frid mitt i stormen.

Gud välsigne dig! 
/Lina Wernmyr, Ungdomsledare