Vad gör vi?

Varje vecka

Här följer en veckoplan över några av de grupper i Opalkyrkan som träffas regelbundet under terminerna. Under juni, juli och början av augusti är det sommaruppehåll för många av grupperna, men du är välkommen att besöka våra gudstjänster.

Tisdagar

19:00 Barnkör för barn från förskoleklass och uppåt (endast udda veckor)
19:00 Bönesamling

Onsdagar

18:30-19:30 Mini-UV för barn i årskurs 1-2
18:30-19:30 UV-scout för barn i årskurs 3-6
18:30-19:30 Ledarscout för ungdomar i årskurs 7 och uppåt

Torsdagar

13:30-16:00 Kaffe och bulle ute på Opaltorget
17:00-19:00 Konfirmationsundervisning tillsammans med Fiskebäckskyrkan
18:00-20:00 Jesus-kurs

Fredagar

18:30-20:30 Fredagsklubben för barn i årskurs 4-6 (endast udda veckor)
19:00-23:00 Tonår för ungdomar i årskurs 7 och uppåt.

Söndagar

10:00 Gudstjänst samt söndagsskola för barn från 4 år
12:00 Gudstjänst
17:00 Bibelstudie och bön på arabiska

Mer info

UV-scout
Söndagsskolan