På gudstjänsten v.7 längtar vi efter att få höras vittnesbörd av olika slag. Kanske att DU kan berätta om ett bönesvar du fått, ett Gudsmöte eller ett helande, kanske vill du dela en dröm eller en bibeltext som talar till dig eller en sång som styrker och bär?

Vi behöver få höra varandras berättelser och vittnesbörd – så var frimodig och dela med dig utav det som du varit med om – Paulus skriver:

Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt skall syfta till att bygga upp. (1Kor14:26)

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. (Kol3:16)

Om du vill bidra med något kontakta Roland Henrysson på telefon 0738 027120 eller per e-post: roland_henrysson@hotmail.com