Vi är Opalkyrkan, en grupp människor som har den kristna tron gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående. Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter. Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla – vår tro, i vars centrum Jesus Kristus finns.

Visionen vi bär är att Jesus blir känd, älskad och efterföljd. Vi vill vara en miljö där man kan lära känna Jesus. Genom gudstjänst, scoutverksamhet, dagledigträff, mission m.m. förmedlas evangeliet i ord och handling. Guds ärende till mänskligheten är att genom Jesus förklara sin kärlek till oss var och en. När vi gör den upptäckten väcks vår kärlek till honom som gensvar. I den relationen vill vi växa och älska honom allt mer. Denna kärlek leder till efterföljelse. Här förverkligas vår hängivenhet och kärlek till Jesus i praktiken och det är också här den prövas.

Att vara kristen och leva i gemenskap med Gud genom tron på Jesus Kristus är ett liv på ett annorlunda sätt. Det är inte längre jag, mig och mitt som står i centrum. Istället är det Gud som är i centrum för livet. Det är ett liv i omvändelse, och det påverkar livsstilen och de val man gör i livet.

Vi tror på hela Bibeln som Guds uppenbarade ord och därmed trovärdig i allt den lär och vi delar tillsammans med alla stora kyrkotraditioner lovsången till en treenig Gud samt de traditionella trosbekännelserna från 300-talet. Vi tror på dopet som början till en djup gemenskap med Gud och en del i det nya livet. Dopet ger oss del i Guds nåd och innesluter oss i Hans församling.

I Bibeln ges vi uppdraget att sprida Guds ord på jorden, att missionera. Mission kan bedrivas i många olika former och Opalkyrkan är bland annat med om att understödja missionärer i Centralasien och i Mocambique.

Opalkyrkan är en frikyrkoförsamling ansluten till Svenska Alliansmissionen, ett samfund från 1861 med ca 13 000 medlemmar. Församlingen bildades 1961 och har i dagsläget ca 230 medlemmar.