Kalender

  Torsdag 27 januari
  • 18.00 Jesuskurs
  Fredag 28 januari
  • 18.30 Fredagsklubben
  • 19.00 Tonår
  Lördag 29 januari
  • 17.00 Årsmöte
  Söndag 30 januari
  • 11.00 GUDSTJÄNST

   – ”Jesus ger hopp”. Rickard Berle, Erik Wickstrand. Körsång. Nattvard.

  • 17.00 Bibelstudie och bön på arabiska
  Tisdag 1 februari
  • 19.00 Kvällsbön
  Onsdag 2 februari
  • 11.00 11-kaffe Plus

   – ”Ett värdigt liv för alla. Vi lever under samma himmel.” Vad gör räddningsmissionen? Samuel Haugstvedt.

  • 18.30 Mini-UV
  • 18.30 UV-scout
  Torsdag 3 februari
  • 18.00 Jesuskurs
  Fredag 4 februari
  • 19.00 Tonår
  Söndag 6 februari
  • 11.00 GUDSTJÄNST

   – ”Uppenbarelsens ljus”. Erik Wickstrand, Anna Fritzson. Jan Nordbring.

  • 17.00 Bibelstudie och bön på arabiska
  Tisdag 8 februari
  • 19.00 Kvällsbön
  Onsdag 9 februari
  • 11.00 11-kaffe
  • 18.30 Mini-UV
  • 18.30 UV-scout
  Torsdag 10 februari
  • 18.00 Jesuskurs
  Fredag 11 februari
  • 18.30 Fredagsklubben
  • 19.00 Tonår
  Söndag 13 februari
  • 11.00 GUDSTJÄNST

   – ”Nåd och tjänst”. Tony Larsdal, Tore Svensson.

  • 17.00 Bibelstudie och bön på arabiska
  Tisdag 15 februari
  • 19.00 Kvällsbön
  Onsdag 16 februari
  • 11.00 11-kaffe Plus

   – ”Se Guds verk”. Ingvar Ahlström visar bilder och berättar.

  Torsdag 17 februari
  • 18.00 Jesuskurs
  Fredag 18 februari
  • 19.00 Tonår
  Söndag 20 februari
  • 11.00 GUDSTJÄNST

   – ”Det levande ordet”. Rickard Berle, Helena Isaksson.

  • 17.00 Bibelstudie och bön på arabiska
  Tisdag 22 februari
  • 19.00 Kvällsbön
  Onsdag 23 februari
  • 11.00 11-kaffe
  • 18.30 Mini-UV
  • 18.30 UV-scout
  Torsdag 24 februari
  • 18.00 Jesuskurs
  Fredag 25 februari
  • 18.30 Fredagsklubben
  • 19.00 Tonår
  Söndag 27 februari
  • 11.00 GUDSTJÄNST

   – ”Fastlagssöndagen – Kärlekens väg”. Erik Wickstrand, Daniel Melkstam. Rickard och Hanna Berle. Nattvard.

  • 17.00 Bibelstudie och bön på arabiska
  Onsdag 2 mars
  • 18.30 Mini-UV
  • 18.30 UV-scout
  Fredag 4 mars
  • 19.00 Tonår
  Onsdag 9 mars
  • 18.30 Mini-UV
  • 18.30 UV-scout
  Fredag 11 mars
  • 18.30 Fredagsklubben
  • 19.00 Tonår
  Onsdag 16 mars
  • 18.30 Mini-UV
  • 18.30 UV-scout
  Fredag 18 mars
  • 19.00 Tonår
  Onsdag 23 mars
  • 18.30 Mini-UV
  • 18.30 UV-scout