Vad är en Gudstjänst?

Utifrån Folkhälsomyndigetens rekommendationer från 12/1-22 har vi möjlighet att fira gudstjänst med som mest 150 besökare på plats.

Enligt myndighetens beslut, krävs det vaccinationsbevis och legitimation för att närvara på plats i kyrkan. Vi hoppas att detta blir en så kortsiktig förändring/restriktion som möjligt.

Våra gudstjänster sänds även fortsatt live Opalkyrkans youtube-kanal.

Välkommen på Gudstjänst i Opalkyrkan! Gudstjänsten är en mötesplats mellan människor och Gud. Vi tror att när vi samlas och söker Gud tillsammans så är Gud närvarande och vill forma våra liv med sin kärlek. Vi lovsjunger, ber och lyssnar på predikan. Det finns även möjlighet för personlig förbön och ljuständning.

Nyheter

Full 1
Full 2

Vanliga frågor och svar

När?
Söndagar kl 11:00

Våra gudstjänster är öppna för alla och du behöver inte vara medlem eller kristen för att komma och besöka oss. Alla är välkomna.
Bredvid kyrksalen finns det ett lekrum för de minsta barnen. Vi har även en sporthall. Under gudstjänsten bjuds också alla barn in till söndagskola där barnen får leka, knåpa och höra spännande berättelser från Bibeln.
Nattvarden är Herrens måltid som vi firar ca en gång varje månad. I nattvarden har man möjlighet att komma fram och ta del av brödet och vinet. Vi tror att Jesus är närvarande och vill möta oss i nattvarden.