Pingsten – Guds gåva till en orolig värld 

Söndagen den 23 maj kl 11:00 firar vi en ekumenisk gudstjänst. Gudstjänsten sänds från Opalkyrkan och du har möjlighet att följa med via

Hjärta Göteborgs youtubekanal: https://www.youtube.com/HjärtaGöteborg

Vissa församlingar sänder den som egen huvudgudstjänst på sin egen kanal, andra har det som kompletterande gudstjänst och hänvisar via länk. 

Medverkar gör präster, pastorer och sångare från kyrkorna i västra Göteborg. Predikan: Anna Ahlström, Fiskebäckskyrkan.

Kom och låt oss fira Pingst med hela den stora kyrkofamiljen! 

Arrangörer: Kyrkorna i västra Göteborg och Hjärta Göteborg

Kategorier: Nyheter