Opalkyrkans tak är prytt med ett system av solceller, följ den månatliga elproduktionen här.

Datan uppdateras cirka en gång i månaden.