Idag finns 82 stycken solpaneler på Opalkyrkans tak och två stora växelriktare. Mellan januari och november 2022 har anläggningen bidragit med drygt 15 000 kWh, varav 5 000 kWh är sålda tillbaka till nätet.

Kyrkan är ansluten till Göteborgs Energis fjärrvärmenätverk, ihop med ett effektivt ventilationssystem bidrar solpanelerna till att ytterligare reducera kyrkans energibehov. En solig dag på sommarhalvåret är kyrkan självförsörjande på el!

Följ den månatliga elproduktionen här!

Datan uppdateras cirka en gång i månaden.