Vi följer lärjungarna Judit, Maria och Maria när de möter en samarier Simion på sin sökinsats efter Jesus. Idag handlar det om utanförskap och att inte ha fördomar om någon, oavsett varifrån man kommer eller vilket folk man tillhör. #gåduochgörsomhan