Lägret andra dag avrundas vid den nu spegelblanka sjön där fisken hoppar. Efter middag på egenhändigt fångad (och inköpt) fisk, mojnar det till en vindstilla kväll med härliga upptåg, tävlingar och spex. Snart vankas andakt och sedan skrabbelucker ala äkta UV-scoutläger. En superb dag går i tacksamhetens tecken mot sin fullbordan. Följ oss vidare!