Kalender

November

Söndag 28 november

11:00 GUDSTJÄNST
”1:a advent”, Erik Wickstrand, Lars-Göran Andreasson. Sång av adventskör och söndagsskolan.

Gudstjänsten sänds via YouTube.
Gudstjänst 2021-11-28
17:00 Bibelstudie och bön på arabiska

Tisdag 30 november

19:00 Kvällsbön

December

Onsdag 1 december

18:30 Mini-UV
18:30 UV-scout

Fredag 3 december

18:30 Fredagsklubben
19:00 Tonår

Onsdag 8 december

18:30 Mini-UV
18:30 UV-scout

Fredag 10 december

19:00 Tonår

Fredag 17 december

18:30 Fredagsklubben

Skriva ut?

Här kan du ladda ner program i PDF-format som lämpar sig för utskrift.
Aktuellt program