Kalender

Augusti

Söndag 20 augusti

10:00 GUDSTJÄNST
”Förklaringsberget.” Matt 17:1-13. Erik Wickstrand, Bo Hammerlid, David och Hilda Green. Nattvard.

Tisdag 22 augusti

19:00 Tisdagssamling
Inför Hans ansikte. Lovsång, bön och nattvard.

Onsdag 23 augusti

11:00 11-kaffe

Söndag 27 augusti

10:00 GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
”Pojken med fallandesjuka.” Matt 17:14-20. Fredrik Möller, Maria Riasatian, Malin och Samuel Fors m fl.

Tisdag 29 augusti

19:00 Tisdagssamling
Opalkyrkan – information och bön.

Onsdag 30 augusti

11:00 11-kaffe Plus
”Från J-A Hultman till Lasse Berghagen.” Alf-Göran Svensson.

Skriva ut?

Här kan du ladda ner program i PDF-format som lämpar sig för utskrift.
Aktuellt program