Kalender

Juni

Söndag 25 juni

10:00 GUDSTJÄNST
”Guds bud och människors regler.” Matt 15:1-20. Fredrik Möller, Johannes Drewitz, Hilda Green.

Tisdag 27 juni

19:00 Tisdagssamling
Opalkyrkan – information och bön.

Onsdag 28 juni

11:00 11-kaffe

Juli

Söndag 2 juli

10:00 GUDSTJÄNST
”Hundarnas smulor.” Matt 15:21-28. Fredrik Möller, Daniel Melkstam, David och Hilda Green.

Onsdag 5 juli

11:00 11-kaffe

Söndag 9 juli

10:00 GUDSTJÄNST
”Mat åt 4000.” Matt 15:32-39. Fredrik Möller, Ingegerd Lindquist, Jan Nordbring. Nattvard.

Onsdag 12 juli

11:00 11-kaffe

Söndag 16 juli

10:00 GUDSTJÄNST
”Jona-tecknet.” Matt 16:1-12. Fredrik Möller, Maria Nordbring.

Onsdag 19 juli

11:00 11-kaffe

Söndag 23 juli

10:00 GUDSTJÄNST
"Guds längtan för våra liv." Dialogpredikan av Tony Larsdal och Josef Svenningsson. Roland Henrysson, Robert och Marie Hamlin.

Onsdag 26 juli

11:00 11-kaffe

Söndag 30 juli

10:00 GUDSTJÄNST
”Att se i nytt ljus.” Peter Svärdsmyr, Tore Svensson, Malin Svärdsmyr.

Augusti

Onsdag 2 augusti

11:00 11-kaffe

Söndag 6 augusti

10:00 GUDSTJÄNST
”Kyrkans klippa.” Matt 16:13-20. Erik Wickstrand, Lars-Göran Andreasson. Nattvard.

Onsdag 9 augusti

11:00 11-kaffe

Söndag 13 augusti

10:00 GUDSTJÄNST
”Mista för att vinna.” Matt 16:21-28. Karin Nurmi berättar om arbetet i Centralasien. Erik Wickstrand, Maria Nordbring, Jan Nordbring.

Tisdag 15 augusti

19:00 Tisdagssamling
Inför Hans ansikte. Lovsång, bön och nattvard.

Onsdag 16 augusti

11:00 11-kaffe

Söndag 20 augusti

10:00 GUDSTJÄNST
”Förklaringsberget.” Matt 17:1-13. Erik Wickstrand, Bo Hammerlid, David och Hilda Green. Nattvard.

Tisdag 22 augusti

19:00 Tisdagssamling
Inför Hans ansikte. Lovsång, bön och nattvard.

Onsdag 23 augusti

11:00 11-kaffe

Söndag 27 augusti

10:00 GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
”Pojken med fallandesjuka.” Matt 17:14-20. Fredrik Möller, Maria Riasatian, Malin och Samuel Fors m fl.

Tisdag 29 augusti

19:00 Tisdagssamling
Opalkyrkan – information och bön.

Onsdag 30 augusti

11:00 11-kaffe Plus
”Från J-A Hultman till Lasse Berghagen.” Alf-Göran Svensson.

Skriva ut?

Här kan du ladda ner program i PDF-format som lämpar sig för utskrift.
Aktuellt program