Kalender

Juli

Onsdag 18 juli

11:00 11-kaffe

Söndag 22 juli

10:00 GUDSTJÄNST
”Vår tid är nu”. Eskil Albertsson, Eileen Nordangård, Marie och Robert Hamlin.

Onsdag 25 juli

11:00 11-kaffe

Söndag 29 juli

10:00 GUDSTJÄNST
Mats Karlsson, Helena Isaksson.

Augusti

Onsdag 1 augusti

11:00 11-kaffe

Söndag 5 augusti

10:00 GUDSTJÄNST
Fredrik Möller, Tore Svensson. Nattvard.

Onsdag 8 augusti

11:00 11-kaffe

Söndag 12 augusti

10:00 GUDSTJÄNST
Fredrik Möller, Lars-Göran Andreasson.

Onsdag 15 augusti

11:00 11-kaffe

Söndag 19 augusti

10:00 GUDSTJÄNST
Tony Larsdal, Roland Henrysson.

Onsdag 22 augusti

11:00 11-kaffe

Söndag 26 augusti

10:00 GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
”Saligprisningarna”. Matt 5:1-12. Erik Wickstrand, Anna Fritzson. Bygginformation.

Onsdag 29 augusti

11:00 11-kaffe Plus
”Tehuset en plats av kvinnor för kvinnor”. Elisabeth Boqvist.

Skriva ut?

Här kan du ladda ner program i PDF-format som lämpar sig för utskrift.
Aktuellt program