Kalender

Augusti

Onsdag 22 augusti

11:00 11-kaffe

Söndag 26 augusti

10:00 GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
”Saligprisningarna”. Matt 5:1-12. Erik Wickstrand, Anna Fritzson. Bygginformation.

Onsdag 29 augusti

11:00 11-kaffe Plus
”Tehuset en plats av kvinnor för kvinnor”. Elisabeth Boqvist.

Skriva ut?

Här kan du ladda ner program i PDF-format som lämpar sig för utskrift.
Aktuellt program