Välkommen till Opalkyrkan

Vi är Opalkyrkan, en grupp människor som har den kristna tron gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående. Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter. Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla - vår tro, i vars centrum Jesus Kristus finns.

Välkommen till oss!
hälsar pastor Fredrik Möller

Aktuellt

Våra samlingar och lokaler

Varmt välkommen att besöka oss! Som många vet är vi just nu i en mellanperiod där vi lämnat vår gamla byggnad och planerar för vårt nybygge.

Vår verksamhet är förlagd till vår lokal på Opalgatan 81, ingång från parkering/busshållplats "Opaltorget".

Du hittar mer info i vår kalender och under rubriken "Kontakt".


Följ med till Nya Opalkyrkan

På påskdagen (2016) firade vi vår sista gudstjänst i "gamla" Opalkyrkan. Hela Opaltorget skall förnyas och om ett par år kommer en helt ny kyrka stå klar.

Vi har skapat en webbplats för Nya Opalkyrkan där du kan få mer information om projektet och hur du eller ditt företag kan hjälpa oss under byggtiden. Välkommen in!


Kalender

Söndag 26 mars

11:00 GUDSTJÄNST
”Andens roll.” Matt 12:22-37. Erik Wickstrand, Tore Svensson, Jan Nordbring. Nattvard.

Tisdag 28 mars

19:00 Tisdagssamling
Opalkyrkan – information och bön.

Onsdag 29 mars

11:00 11-kaffe Plus
”Gränsland – bibliska berättelser.” Lena Forsberg berättar om sin utställning.

Söndag 2 april

10:00 GUDSTJÄNST
”Tecken på vadå?” Matt 12:38-42. Erik Wickstrand, Jakob Winberg, Maria Gepertz m.fl.

Tisdag 4 april

19:00 Tisdagssamling
Inför Hans ansikte – Lovsång, bön och nattvard.

Onsdag 5 april

11:00 11-kaffe

Söndag 9 april

10:00 GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Palmsöndag. Erik Wickstrand, Maria Riasatian, Malin och Samuel Fors m.fl.

Tisdag 11 april

19:30 Andakt i Åkeredskyrkan
Stilla andakt inför påsk i Åkeredskyrkan. Erik Wickstrand.