Välkommen till Opalkyrkan

Vi är Opalkyrkan - en grupp människor som har den kristna tron gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående. Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter. Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla - vår tro, i vars centrum Jesus Kristus finns.

Just nu är vi i full gång med att bygga vår nya kyrka. Vår verksamhet är därför förlagd till en lokal på Opalgatan 81 med ingång nära busshållplats "Opaltorget".

Välkommen till oss!

Fredrik Möller, pastor och församlingsföreståndare
Erik Wickstrand, pastor

Aktuellt

Sommartider

Vi vill önska alla i församlingens närhet en riktigt härlig sommar.

Mycket av vår verksamhet tar paus några veckor men vi samlas som vanligt till 11-kaffe och Gudstjänst även under sommarmånaderna.

Välkommen!


Följ med till Nya Opalkyrkan

På påskdagen (2016) firade vi vår sista gudstjänst i "gamla" Opalkyrkan. Hela Opaltorget skall förnyas och efter sommaren 2019 kommer en helt ny kyrka stå klar.

Vi har skapat en webbplats för Nya Opalkyrkan där du kan få mer information om projektet och hur du eller ditt företag kan hjälpa oss under byggtiden. Välkommen in!


Kalender

Onsdag 17 juli

11.00 11-kaffe

Söndag 21 juli

10.00 GUDSTJÄNST
”En liten människas mod som leder till stor förvandling.” Barbro Gustafsson, Maria Nordbring, Marie och Robert Hamlin.

Onsdag 24 juli

11.00 11-kaffe

Söndag 28 juli

10.00 GUDSTJÄNST
Mats Karlsson, Lars-Göran Andreasson.

Onsdag 31 juli

11.00 11-kaffe

Söndag 4 augusti

10.00 GUDSTJÄNST
”Strålande härlighet.” 2 Kor 3:9-18. Tony Larsdal, Daniel Melkstam, Hilda Green.

Onsdag 7 augusti

11.00 11-kaffe

Söndag 11 augusti

10.00 GUDSTJÄNST
Erik Wickstrand, Helena Isaksson. Nattvard.