Välkommen till Opalkyrkan

Vi är Opalkyrkan - en grupp människor som har den kristna tron gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående. Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter. Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla - vår tro, i vars centrum Jesus Kristus finns.

Välkommen till oss!

Erik Wickstrand, pastor och församlingsföreståndare
Rickard Berle, pastor
Lina Wernmyr, ungdomsledare

Aktuellt

Gudstjänst på tisdag kväll

Tisdagen den 29/9 utgår kvällsbönen. Istället vill vi bjuda in till en gudstjänst som riktas till personer i riskgrupper för Coronaviruset. Välkommen!


Corona

Styrelsen för Opalkyrkan har beslutat att vi tillsvidare inte kan bjuda in till vanliga gudstjänster fysiskt i Opalkyrkan efter nya riktlinjer från myndigheter.

Opalkyrkan kommer dock att vara öppen på söndagar, ca 10-13. Detta för att erbjuda en möjlighet till samtal, ljuständning, bön, eller att sitta ner en stund i kyrksalen.

Våra gudstjänster sänds via YouTube i väntan på att vi åter kan bjuda in till vanliga samlingar. Länkar till varje sändning finner du i vår kalender samt från vår Youtube-kanal.


Kalender

Tisdag 29 september

19.00 Gudstjänst för riskgrupper
Kvällsbönen denna vecka ersätts med en gudstjänst för personer som tillhör riskgrupper för Coronaviruset. Välkomna!

Onsdag 30 september

18.30 Mini-UV
18.30 UV-scout

Torsdag 1 oktober

18.00 Jesuskurs

Fredag 2 oktober

19.00 Tonår

Söndag 4 oktober

11.00 GUDSTJÄNST
”Änglarna”. Erik Wickstrand, Helena Isaksson, Jan Nordbring m.fl.
17.00 Bibelstudie och bön på arabiska

Tisdag 6 oktober

18.00 Barnkör