Välkommen till Opalkyrkan

Vi är Opalkyrkan - en grupp människor som har den kristna tron gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående. Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter. Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla - vår tro, i vars centrum Jesus Kristus finns.

Välkommen till oss!

Fredrik Möller, pastor och församlingsföreståndare
Erik Wickstrand, pastor
Maria Riasatian, ungdomsledare

Aktuellt

Våra samlingar och lokaler

Varmt välkommen att besöka oss! Som många vet är vi just nu i en mellanperiod där vi lämnat vår gamla byggnad och planerar för vårt nybygge.

Vår verksamhet är förlagd till vår lokal på Opalgatan 81, ingång från parkering/busshållplats "Opaltorget".

Du hittar mer info i vår kalender och under rubriken "Kontakt".


Följ med till Nya Opalkyrkan

På påskdagen (2016) firade vi vår sista gudstjänst i "gamla" Opalkyrkan. Hela Opaltorget skall förnyas och om ett par år kommer en helt ny kyrka stå klar.

Vi har skapat en webbplats för Nya Opalkyrkan där du kan få mer information om projektet och hur du eller ditt företag kan hjälpa oss under byggtiden. Välkommen in!


Hyra semesterbostad?

Hyr Din semesterbostad här i Göteborg och bidra till byggnationen av en ny Opalkyrka. Hyrespengen går oavkortat till byggkassan! För mer info maila till semesterbostad@opalkyrkan.se

Kalender

Onsdag 24 januari

11.00 11-kaffe

Torsdag 25 januari

18.00 Jesuskurs

Lördag 27 januari

17.00 Årsmöte
Samlingen är på Opalgatan 81.

Söndag 28 januari

11.00 GUDSTJÄNST
”En Gud för levande.” Matt 22:23-33. Fredrik Möller, Ingegerd Lindquist, Lisa Söderblom. ”Unga vuxna” träffas efter gudstjänsten.

Onsdag 31 januari

11.00 11-kaffe Plus
Taube-visor med Berth-Gunnar Hermansson.

Torsdag 1 februari

18.00 Jesuskurs

Söndag 4 februari

11.00 GUDSTJÄNST
SAM:s bön och offerdag. Lars Isaksson, Daniel Melkstam, Jan Nordbring. Offer till SAM. Tillfälle att gå med i församlingen och dop.

Onsdag 7 februari

11.00 11-kaffe