Välkommen till Opalkyrkan

Vi är Opalkyrkan, en grupp människor som har den kristna tron gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående. Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter. Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla - vår tro, i vars centrum Jesus Kristus finns.

Välkommen till oss!
hälsar pastor Fredrik Möller

Aktuellt

Våra samlingar och lokaler

Varmt välkommen att besöka oss! Som många vet är vi just nu i en mellanperiod där vi lämnat vår gamla byggnad och planerar för vårt nybygge.

Våra söndagsgudstjänster hålls numera i Björkhöjdskyrkan. Övriga samlingar och verksamhet är förlagd till vår lokal på Opalgatan (ingång från busshållplats "Opaltorget").

Du hittar mer info i vår kalender och under rubriken "Kontakt".


Följ med till Nya Opalkyrkan

På påskdagen (2016) firade vi vår sista gudstjänst i "gamla" Opalkyrkan. Hela Opaltorget skall förnyas och om ett par år kommer en helt ny kyrka stå klar.

Vi har skapat en webbplats för Nya Opalkyrkan där du kan få mer information om projektet och hur du eller ditt företag kan hjälpa oss under byggtiden. Välkommen in!


Kalender

Onsdag 7 december

11:00 11-kaffe Plus
Julblommor

Söndag 11 december

11:00 GUDSTJÄNST
”Bana väg för Herren.” Erik Wickstrand, Pauline Arnesson, Jan Nordbring. Söndagsskolans julavslutning.

Onsdag 14 december

11:00 11-kaffe

Söndag 18 december

11:00 GUDSTJÄNST
”Herrens moder.” Fredrik Möller, Jakob Silwander. Nattvard.

Onsdag 21 december

11:00 11-kaffe Plus
Julkafé på Opalgatan 81

Söndag 25 december

11:00 JULGUDSTJÄNST
”När juldagsmorgon glimmar.” Erik Wickstrand, Roland Henrysson.

Onsdag 28 december

11:00 11-kaffe

Söndag 1 januari

11:00 NYÅRSGUDSTJÄNST
”I Jesu namn.” Fredrik Möller, Lars-Göran Andreasson, Hilda Green. Nattvard.