Välkommen till Opalkyrkan

Vi är Opalkyrkan, en grupp människor som har den kristna tron gemensamt. Här finns både gamla och unga, familjer och ensamstående. Personligheter och intressen varierar, liksom bakgrund och erfarenheter. Ändå delar vi och möts kring det som är viktigast för oss alla - vår tro, i vars centrum Jesus Kristus finns.

Välkommen till oss!
hälsar pastor Fredrik Möller

Aktuellt

Våra samlingar och lokaler

Varmt välkommen att besöka oss! Som många vet är vi just nu i en mellanperiod där vi lämnat vår gamla byggnad och planerar för vårt nybygge.

Vår verksamhet är förlagd till vår lokal på Opalgatan 81, ingång från parkering/busshållplats "Opaltorget".

Du hittar mer info i vår kalender och under rubriken "Kontakt".


Följ med till Nya Opalkyrkan

På påskdagen (2016) firade vi vår sista gudstjänst i "gamla" Opalkyrkan. Hela Opaltorget skall förnyas och om ett par år kommer en helt ny kyrka stå klar.

Vi har skapat en webbplats för Nya Opalkyrkan där du kan få mer information om projektet och hur du eller ditt företag kan hjälpa oss under byggtiden. Välkommen in!


Hyra semesterbostad?

Hyr Din semesterbostad här i Göteborg och bidra till byggnationen av en ny Opalkyrka. Hyrespengen går oavkortat till byggkassan! För mer info maila till semesterbostad@opalkyrkan.se

Kalender

Söndag 22 oktober

11.00 GUDSTJÄNST
Diane och Asante Manu, Lars-Göran Andreasson, Jan Nordbring.

Tisdag 24 oktober

19.00 Tisdagssamling
Missionskväll med bön. Diane och Asante Manu.

Onsdag 25 oktober

11.00 11-kaffe Plus
Besök av Diane och Asante Manu som arbetar i Moçambique.

Söndag 29 oktober

11.00 GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
”Kamelen i nålsögat”. Matt 19:16-30. Erik Wickstrand, Maria Riasatian, Malin och Samuel Fors.

Tisdag 31 oktober

19.00 Tisdagssamling
Opalkyrkan – information och bön.

Onsdag 1 november

11.00 11-kaffe

Söndag 5 november

11.00 GUDSTJÄNST
”Den orättvisa nåden”. Matt 20:1-16. Erik Wickstrand, Roland Henrysson. Nattvard.

Tisdag 7 november

19.00 Tisdagssamling
Inför Hans ansikte. Lovsång, bön och nattvard.