I Predikaren tredje kapitel skriver författaren om hur allt har sin tid.
Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: en tid för födelse, en tid för död, en tid att plantera, en tid att rycka upp… etc… (Pred 3:1-2)
Kanske att han idag hade haft med, en tid före pandemi, en tid av pandemi, en tid efter pandemi. Vi har upplevt många ”tider” här i Opalkyrkan. Och en del av er som läser detta har upplevt mer än dubbelt så många tider än jag, andra knappt hälften. Det finns en tid för allt kan vi läsa, och genom allt så har Gud kontroll över det. Han som låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. (3:11)

Nu går vi in i en ny tid, en post-covid-tid och det som varit kommer inte längre att vara. Det är dags att validera, prioritera och ta ut ny kurs. Vi som kanske knappt vet vilka vi varit som församling, då vi hade så många tankar om vilka vi skulle bli – när byggprocess var över och vi skulle få en kyrka och ett torg att fylla. Så kom en tid emellan, en tid av pandemi, en ofrivillig paus – men också en tid som Herren kan använda till gagn.

I Romarbrevet 8:28 skriver Paulus om Gud samverkar allt till det bästa för den som älskar honom. Där har vi vår kallelse in i den här tiden. Att främst söka oss till Gud, han är den som leder, den som samverkar och som vet väl vilka tankar han har för oss.

En märklig tid ligger bakom och en oviss tid ligger framför. Låt oss därför i Opalkyrkan börja med att lägga den tid som kommer i Herrens händer. Bli stilla och låta Anden föra oss in i det som ska komma.

Jag önskar er alla en härlig sommar, med hälsa, umgänge och Gudsmöten.

Med oss är Herren!

//Erik Wickstrand
pastor & föreståndare