Vårt liv här på jorden består av dagar och under dessa dagar har vi mängder av val, tillfällen, ögonblick, möjligheter och chanser som kommer och sedan går. Det kan vara en möjlighet att visa generositet mot någon, att ge en komplimang, fråga hur någon verkligen mår, eller be för någon.

Under denna sommar har jag tänkt på hur väl jag förvaltar dessa stunder och vad som avgör hur jag agerar. Ibland upplever jag mig manad till att ta chansen att till exempel be för någon, eller visa generositet. Men jag har många gånger i stället låtit ögonblicket passera, eftersom jag var rädd eller osäker. Tänk vad den andra personen skulle tänka, eller tänk om det går fel? Men de gånger jag tagit mod till mig och lytt den uppmaning som jag upplevt att Gud gett mig har jag nästan alltid känt att det varit värt det efteråt! Förhoppningsvis har någon annan blivit uppmuntrad och ofta har jag fått uppleva att Gud verkat i stunden.

Jag ställer mig frågan vad det är som kontrollerar oss i dessa stunder? Är det rädsla som styr eller kärlek till vår nästa? Jag tänker på när Jesus kallar Petrus ut på vattnet. Han lyfter benet över relingen, känner på vattenytan, för över tyngden på foten och märker att ytan bär honom. Jag känner igen mig i bibeltexten. Att följa Jesus i vardagen kräver mod ibland, och tillit till att Han är med och förser med sin kraft.

Du kanske har varit med om att någon annans mod har fått betyda något dig? Att någon annan tagit ett steg ut ur bekvämlighetszonen för att stå upp för dig, uppmuntra dig, be för dig eller göra något som välsignat dig. Tänk vilken skillnad det kan göra i människors liv när vi förvaltar de tillfällen väl som Gud ger oss!

Aposteln Petrus är en viktig förgrundsgestalt för den kristna kyrkan och en förebild för oss. Men hans liv som lärjunge till Jesus är långt från perfekt. Han sviker Jesus tre gånger i rad och förnekar honom när det verkligen gällde. Han förvaltade inte stunden, utan lät rädslan ta över. Men Gud har nåd, omsorg och nya chanser för Petrus. Han blir upprättad, förlåten och utrustad till att kort därefter leda tusentals människor till tro på pingstdagen.

Gud har på samma sätt nya chanser för oss när vi misslyckas. Han är full av nåd och kärlek och hjälper oss tillbaka på spåret igen. Men Han vill inte att vi ska leva i rädsla utan i frihet. Och ibland kallar han oss ut på djupt vatten. I dessa stunder vill jag inte drivas av rädsla för vad andra människor ska tycka, utan i stället drivas av kärlek och av att lyda Andens viskning.

Gud ge oss hjälp att våga lita på Dig och följa Dig i alla lägen. Tack för att du backar upp oss.

Var välsignade!
/Rickard